Tomik "Kompleks Ewy" - Kraków, 1992 

Po nitce
Kompleks Ewy
Młodość
Skarga
Nie oszukuj się...
Wyznanie
Urodzaj
Teatrzyk cieni
Namiętność
Niespełnienie
Bajka o porządkach
Zmysłowość
Zaklinacz deszczu
Intruz
Namiastka
Kobieta
Weronika
Maria z Magdali
Nowoczesna
Podanie
Uświadamianie
Coś z Mendelssohna
Spełnienie
Dziedzictwo
Bezrobotny błazen
Penelopa dolorosa
Stadło
Po Hamlecie
Westalka
Kobieta czeka na ból
Dedykacja?
Zagubiona
Strachy na Lachy
Już kobieta
Jesień
Post scriptum
Ewa schyłkowa
Demiurg
Ersatz