Angelus

Twórczość / Tvorba

Angelus (2006)
Renata Putzlacher

Wiersze z lat 2003–2006, wersja polsko-czeska (do češtiny přeložil Radovan Lipus)


Wiersze / Básně
wersja PDF / verze PDF

V doslovu Petra Hrušky čteme:

“Ne, nic není u Renaty jednoduše celistvé, ve všem je vždy nějaká dvojdomost, dvojlomnost, vždy minimálně jedna pomlčka: vždyť nejčastěji jsem o ní četl jako o česko-polské, případně polsko-české autorce a i ty fotografie, kterými autorka doplnila svoji novou sbírku, charakterizovala jako slezsko-karpatské. Nakonec se jí ta pomlčka - jak symbolické! - dostala i do jména, neboť úplně se autorka jmenuje Renata Putzlacher-Buchtová. A pomlčku nebo pomlku lze vždy cítit taky v té její zvláštní jemné poezii plné ambivalencí, střetů, vzájemných prostupností a dvojsečností; přes zvláštní pomlku v jejích verších přecházejí jako přes lávku sny do skutečností, touha se dostává k únavě a pokora k zoufání. Právě v těch pomlkách jako by se hromadilo to důležité, z každé strany cosi, jako by přes okraje pomlk přepadávalo něco nezachytitelného a důležitého, co tady může zůstat pouze nepřímo, tedy ukryto v druhém.“

Recenzje / Recenze