Agnieszka Buchtová

Polecam / Doporučuji
Agnieszka Buchtová

Agnieszka Buchtová

Překlady a tlumočení ČJ/AJ/PJ
Tłumaczenia pisemne i ustne


Kontakt: buchtova.agnieszka@gmail.com

Agnieszka Buchtová
Překlady a tlumočení


Jako česká a polská rodilá mluvčí mám kromě jazykových kompetencí i široký přehled o kultuře a zvyklostech obou zemí. Specializuji se na umělecké překlady z polštiny do češtiny,  překládám a tlumočím také z angličtiny.

Mám zkušenosti s uměleckým překladem (próza, poezie a rozhlasové pořady), dále se věnuji tlumočení a překladu obyčejných textů. Spolupracovala jsem s Českým rozhlasem, tlumočila pro Muzeum romské kultury v Brně, Městskou knihovnu Přerov nebo knihovnu v Kędzierzynie-Koźlu.

Mluvím plynně anglicky (CAE; Masarykova univerzita v Brně), také francouzsky (C1).

Agnieszka Buchtová
Tłumaczenia pisemne i ustne


Jako rodzima użytkowniczka języka czeskiego i polskiego posiadam nie tylko kompetencje językowe, ale również bogatą wiedzę dotyczącą kultury i obyczajów obu krajów. Moją specjalizacją są tłumaczenia artystyczne na język czeski.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie nie tylko w tłumaczeniu utworów literackich (opowiadań, wierszy, słuchowisk), ale także tekstów o różnej tematyce i w tłumaczeniach ustnych. Tłumaczyłam m. in. dla Czeskiego Radia, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Biblioteki Miejskiej w Przerowie i Muzeum Kultury Romskiej w Brnie.

Mówię również biegle po angielsku (CAE; Uniwersytet Masaryka w Brnie) i francusku (C1).

Překlady / Tłumaczenia

Knihy a publikace - Książki i publikacje


Ale já to tak chci!
Beata Ostrowicka


Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Sdružení přátel polské knihy, 2007

Zde se žije bezstarostně
Józef Ondrusz


Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Sdružení přátel polské knihy, 2008

Český Krakov, české Malopolsko

Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová, spolupráce: Renata Putzlacher (2012)

Kniha – PDF

Český rozhlas – ukázka z knihy

Śląsk Cieszyński - Via/Kaleidoskop (Překlad: Agnieszka Buchtová)

Śląsk Cieszyński – publikacje (2015)

Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Via oecumenica / Kaleidoskop náboženství link
Via familiaris / Kaleidoskop emocí
Via prospecta / Kaleidoskop krajin
Via architecturae / Kaleidoskop architektury

Příběhy skřítka Neposedy
Andrzej Grabowski


Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Nakladatelství Kmen 2017

link

Jacek Cygan: Tu i tam | Tady a tam  
Wydawnictwo Austeria, Kraków 2020


Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová Renata Putzlacher

 

https://austeria.pl/produkt/tu-i-tam-wiersze-tady-a-tam-basne/

Další překlady / Inne tłumaczenia


Český rozhlas (2014)
Ewa Lipska: Poezie a umění. U příležitosti Polského roku na Vltavě přeložila Agnieszka Buchtová.

Český rozhlas (2014)
Míša Fíša – pořad s ukázkami poetických textů polského básníka Wojciecha Bonowicze z vlastních překladů připravila a uvádí Agnieszka Buchtoválink.

 

Tlumočení / Przekłady ustne


Muzeum romské kultury (2016) – výstava romaring V4
Muzeum romské kultury (2016) – Týden výtvarné kultury – setkání s Małgorzatou Mirgou-Tas
Městská knihovna v Přerově (2014) – Jakub Ćwiek Setkání/Spotkanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu (2014) – Noc z fantastyką

Besedy /Spotkania


Městská knihovna v Přerově (2010) – Bajka na każdy cas / Pohádka pro každou dobu
Městská knihovna v Přerově (2011) – Z książką przez cały rok / S knížkou po celý rok
Místní knihovna Stonava (2014) – přednáška o překladech v rámci Týdne knihoven

Kontakt: buchtova.agnieszka@gmail.com