Pamięć

Twórczość / Tvorba

Pamięć (2018)
Renata Putzlacher


Ekslibrisy: Zbigniew Kubeczka. Wydawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki.

PAMIĘĆ, RADOŚCI I SMUTKI

Pamięć podpowiada mi, że spotkaliśmy się (nie po raz pierwszy, ale po długiej przerwie) ze znanym śląskim ekslibrisistą Zbigniewem Kubeczką w listopadzie 2017 roku w cieszyńskiej kawiarni „Avion” na benefisie Bronisława Liberdy. Świętując jubileusz życiowy naszego kolegi, malarza i grafika, przywoływaliśmy również nostalgiczne wspomnienia – nie wszystkim naszym kolegom-artystom było bowiem dane, by być w „Avionie” razem z nami. (Pisząc te słowa uświadamiam sobie, że taka smutno-wesoła formuła imprezy miała swoją premierę w Czeskim Cieszynie przed 20 laty, gdy zorganizowaliśmy benefis poświęcony pamięci zaolziańskiego pisarza Wiesława Adama Bergera pt. „Księga o nieumieraniu czyli Dzisiaj miałbym urodziny”). Gdy po listopadowym spotkaniu z jubilatem Bronkiem Liberdą pojawiły się pytania dotyczące kolejnego benefisu, przypomniałam zebranym, że w 2018 roku będzie obchodził swe osiemdziesiąte urodziny nasz zaolziański ekslibrisista.

Minął miesiąc, a ja pośród wszechobecnej radosnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia żegnałam na zawsze mojego 76-letniego Tatę. „Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera” – wiersz Wisławy Szymborskiej, który wcześniej tyle razy analizowaliśmy ze studentami, uświadomił mi, że poezja nie zawsze ma terapeutyczną moc. A jednak dzięki ekslibrisowi Zbyszka Kubeczki, który znalazłam w nadesłanym liście kondolencyjnym, musiałam zweryfikować to przekonanie. Rozpoznawalny rękopis artysty i łacińskie „in memoriam” w połączeniu z imieniem mojego Taty, który był skromnym człowiekiem i nigdy nie liczył na takie wyróżnienia, stały się początkiem tego wyboru wierszy i ekslibrisów, dawnych i najnowszych.

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś: „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”. Niech tegoroczne obchody 80. urodzin Zbigniewa Kubeczki będą jeszcze jedną okazją do przywołania nostalgicznych wspomnień… i do świętowania Życia, które nas nieustannie zaskakuje i inspiruje.

                                                                           Renata Putzlacher


RENATA PUTZLACHER (Buchtová) urodziła się 15 czerwca 1966 roku w Karwinie (RC). Jest absolwentką wydziału filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2009 roku obroniła doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Prowadzi tu zajęcia z literatury polskiej i translatoryki. Jest poetką, autorką opowiadań, tłumaczką, publicystką, scenarzystką, autorką tekstów piosenek i sztuk teatralnych. Do tej pory wydała 10 książek w Republice Czeskiej i w Polsce.

ZBIGNIEW KUBECZKA urodził się 19 października 1938 roku w Orłowej (RC). Ukończył przemysłową szkołę budowlaną w Ostrawie; swoją przygodę ze sztuką rozpoczynał od fotografii i grafiki użytkowej, a od lat 60. ubiegłego wieku prawie w całości poświęcił się tworzeniu ekslibrisów. W przeciągu 54 lat wykonał ich ponad 1500. Uczestniczył w wielu wystawach ekslibrisu w Czechach, w Polsce i w innych krajach Europy.