Agnieszka Buchtová

Polecam / Doporučuji
Agnieszka Buchtová

Agnieszka Buchtová

Překlady a tlumočení
Tłumaczenia pisemne i ustne


Kontakt: buchtova.agnieszka@gmail.com

Agnieszka Buchtová
Překlady a tlumočení


Narodila jsem se v Českém Těšíně (1992).

Jako česká a polská rodilá mluvčí mám kromě jazykových kompetencí i široký přehled o kultuře a zvyklostech obou zemí. Specializuji se na umělecké překlady z polštiny do češtiny.

Mám zkušenosti s uměleckým překladem (próza, poezie a rozhlasové pořady), dále se věnuji tlumočení a překladu obyčejných textů. Spolupracovala jsem s Českým rozhlasem, tlumočila pro Muzeum romské kultury v Brně, Městskou knihovnu Přerov nebo knihovnu v Kędzierzynie-Koźlu.

Mluvím také plynně anglicky (CAE) a francouzsky (C1). V současnosti studuji obor Anglický jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě.

Agnieszka Buchtová
Tłumaczenia pisemne i ustne


Urodziłam się w Czeskim Cieszynie (1992).

Jako rodzima użytkowniczka języka czeskiego i polskiego posiadam nie tylko kompetencje językowe, ale również bogatą wiedzę dotyczącą kultury i obyczajów obu krajów. Moją specjalizacją są tłumaczenia artystyczne na język czeski.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie nie tylko w tłumaczeniu utworów literackich (opowiadań, wierszy, słuchowisk), ale także tekstów o różnej tematyce i w tłumaczeniach ustnych. Tłumaczyłam m. in. dla Czeskiego Radia, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Biblioteki Miejskiej w Przerowie i Muzeum Kultury Romskiej w Brnie.

Mówię również biegle po angielsku (CAE) i francusku (C1). Obecnie studiuję filologię angielską na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

Překlady / Tłumaczenia

Knihy a publikace - Książki i publikacje


Ale já to tak chci!
Beata Ostrowicka


Překlad / Tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Sdružení přátel polské knihy, 2007

Zde se žije bezstarostně
Józef Ondrusz


Překlad / Tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Sdružení přátel polské knihy, 2008

Český Krakov, české Malopolsko
Leszek Mazan

Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová, spolupráce: Renata Putzlacher (2012)

Kniha - PDF
Český rozhlas - ukázka z knihy

Příběhy skřítka Neposedy
Andrzej Grabowski


Překlad: Agnieszka Buchtová

Nakladatelství Kmen 2017

link

Śląsk Cieszyński - Via/Kaleidoskop (Překlad: Agnieszka Buchtová)

Śląsk Cieszyński – publikacje (2015)

Překlad / tłumaczenie: Agnieszka Buchtová

Via architecturae / Kaleidoskop architektury
Via oecumenica / Kaleidoskop náboženství
Via prospecta / Kaleidoskop krajin
Via familiaris / Kaleidoskop emocí

 

Jacek Cygan: Wiersze / Básně  
Tvar č. 4/2017


Přeložily Renata Putzlacher a Agnieszka Buchtová.

Další překlady / Inne tłumaczenia


Český rozhlas (2014)
Ewa Lipska: Poezie a umění. U příležitosti Polského roku na Vltavě přeložila Agnieszka Buchtová.

Český rozhlas (2014)
Míša Fíša – pořad s ukázkami poetických textů polského básníka Wojciecha Bonowicze z vlastních překladů připravila a uvádí Agnieszka Buchtoválink.

 

Tlumočení / Przekłady ustne


Muzeum romské kultury (2016) – výstava romaring V4
Muzeum romské kultury (2016) – Týden výtvarné kultury – setkání s Małgorzatou Mirgou-Tas
Městská knihovna v Přerově (2014) – Jakub Ćwiek Setkání/Spotkanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu (2014) – Noc z fantastyką

Besedy /Spotkania


Městská knihovna v Přerově (2010) – Bajka na każdy cas / Pohádka pro každou dobu
Městská knihovna v Přerově (2011) – Z książką przez cały rok / S knížkou po celý rok
Místní knihovna Stonava (2014) – přednáška o překladech v rámci Týdne knihoven

Kontakt: buchtova.agnieszka@gmail.com