Renata Putzlacher (Buchtová)

Renata Putzlacher (Buchtová)

Poetka, autorka opowiadań, tłumaczka, publicystka, scenarzystka, autorka tekstów piosenek i sztuk teatralnych.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; w 2009 roku obroniła doktorat (literatura polska) w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (RC). Prowadzi tu zajęcia z literatury polskiej i translatoryki.

W latach 1989–2001 była kierownikiem literackim Sceny Polskiej Těšínského divadla w Czeskim Cieszynie. Była współzałożycielką kawiarni poetyckiej AVION i wieloletnią prezeską polsko-czeskiego stowarzyszenia artystycznego Spolek-Towarzystwo AVION.

Do tej pory wydała 11 książek w Republice Czeskiej i w Polsce. Laureatka nagród w konkursach poetyckich w Polsce i w RC, m. in. Nagroda Srebrnych Spinek 1994 (nagroda Konsula Generalnego RP w Ostrawie), Nagroda przewodniczącego jury w Konkursie Literackim im. Georga Trakla 1994 (info), Nagroda Literacka im. Marka Jodłowskiego 1996, wyróżnienie w ramach Nagrody Literackiej im. Kościelskich 2002 (info) i Srebrny Kałamarz - nagroda literacka przyznawana przez Fundację Zielona Gęś im. K. I. Gałczyńskiego 2014 (info).

Tłumaczy z języka czeskiego i słowackiego, przede wszystkim poezję, dramaty i teksty pieśni (Kryl, Nohavica, Kočko). „Literatura na Świecie” przyznała jej swoją nagrodę translatorską za rok 2012 za przekład książki J. Kolářa „Naoczny świadek” (info).

 

Wydała zbiory wierszy: 

PRÓBA IDENTYFIKACJI (Ostrava 1990)
KOMPLEKS EWY (Kraków 1992)
OCZEKIWANIE (Třinec 1992)
ZIEMIA ALBO-ALBO (Czeski Cieszyn 1993)
MAŁGORZATA POSZUKUJE MISTRZA (Cz. Cieszyn, 1996)
POMIĘDZY (Katowice 2001)
MEZI ŘÁDKY (Brno 2003)
ANGELUS (Cz. Cieszyn 2006)
PAMIĘĆ (Cz. Cieszyn 2018)

oraz

W KAWIARNI AVION, KTÓREJ NIE MA (proza i poezja, Cz. Cieszyn 2013)
V KAVÁRNĚ AVION, KTERÁ NENÍ (přel. Michael Alexa, Č. Těšín 2016)

Tłumaczenia:

MIŁOŚĆ PO CZESKU – wybór aforyzmów (Kraków 1995)
JAROMÍR NOHAVICA. PÍSNĚ-PIEŚNI (Czeski Cieszyn 1994, 1995)
BÍLÉ PROPASTI. ANTOLOGIE SOUČASNÉ POLSKÉ POEZIE (Brno 1997), posłowie i przekłady na język czeski 44 wierszy polskich poetów współczesnych
JIŘÍ KOLÁŘ. NAOCZNY ŚWIADEK (dziennik z 1949 roku), Kraków 2012.

Płyty:

LAMUS (płyta piosenek poetyckich; muzyka – Zbigniew Siwek; Cz. Cieszyn 2000)
DIVERTIMENTO CIESZYŃSKIE (płyta piosenek poetyckich; muzyka – Zbigniew Siwek; Cz. Cieszyn 2004)