Tomik "Małgorzata poszukuje Mistrza" - Czeski Cieszyn, 1996 

O młodych poetkach
Czyhanie na Mistrza
Mistrz i miłość
Gdzie to jest
Wiosno
*** (Do ciebie biegłam)
*** (Wcale nie pragnę)
Spowiedź Małgorzaty
*** (Łąki garnęły się)
Archetypy
Pojedynek
Czeski Cieszyn
Margarita
Tajemnica łez
Ty jesteś jak powietrze
*** (Tego wieczora)
Z Fausta
Żony mistrzów
Niepewność
Małgorzata i czas
*** (Sen sturlał się)
Rozgrzeszenie
*** (Miłość cierpliwa jest)
Praga aurea
Rozmowa z rabbim
Przesilenie letnie
Przyrodo siostro
Słodki przesyt
Biologia
Trzeba zabić tę miłość
Zaśpiew
*** (Twoje odejścia)
Wizytówka
Jesień
*** (Kupiłam wino)
Przed lustrem
Królestwo Małgorzaty
Jakby nie z Ezopa
Za pięćdziesiąt lat
*** (Moja głowa)
Małgorzata i śmierć
Małgorzata poszukuje Mistrza
Margaritas ante porcos
*** (Zapytała snów swoich)
Jakże trudno
Wieloznaczność
Moje trzydzieści lat
Mojemu miastu
Bal Małgorzaty
Małgorzata i Mistrz
Ostatni list M.Bułhakowa
Zima
Mohikanka
Modlitwa Małgorzaty
Summa
*** (Człowieku tak dobrze mi)
Rękopisy nie płoną